Projecten

Groot Café Hanno

Groot Café Hanno in Delft heeft het spreekwoord “beter een goede buur dan een verre vriend” waar gemaakt. De Luchtbehandelingsinstallatie van het nieuw gestarte grand café had een geluidsafstraling van 76 dB(A). De naaste buren wonen op meter van de bron en hadden hier overlast van. Bazel Acoustic Solutions heeft eerst een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de vraag goed in kaart te brengen. Dit liet zien dat de belasting ca. 50 dB(A) op de gevel van de buren was. Om binnen de gestelde norm van 40 dB(A) te komen is er een geluiddempend rooster van het type BGR300 op de de luchtafvoer van de luchtbehandeling installatie gemonteerd. Buiten de geluiddemping heeft Bazel Acoustic Solutions  de luchtweerstand over het rooster berekend. Hierdoor kunnen de prestaties van de luchtbehandeling installatie behouden en gegarandeerd worden.


Dutch Machine Factory

Deze machine is compleet zelfvoorzienend en kan geheel zelfstandig producten uit plaat staal fabriceren. De machine is voorzien van een hydraulisch rupsonderstel, generator, hydraulisch mes, draaiplateau en een nivelleringssysteem. Om deze hydraulisch componenten aan te sturen is er een power-pack gemonteerd. Het kenmerk van power packs is dat met name de diesel motor ca. 100 dB(A) geluid afstraalt. Als de bedienaar te lang in dit lawaai werkzaam is, leidt dit onherroepelijk tot gehoorschade. Daarom is er een geluidsisolerende omkasting over de power-pack gekomen.

Bazel Acoustic Solutions heeft de bijdragen geleverd om het geluiddruk niveau naar een acceptabel niveau te brengen van ca. 80 dB(A). Ook de luchthuishouding in de omkasting is gewaarborgd door het toepassen van 2 geluiddempende roosters van het type BGR.

Deze machine is compleet gemaakt door Dutch Machine Factory, van concept engineering tot aan het fabriceren van de machine.