Kerndemper zorgt voor geluidafname van biocentrale

Het aantal biocentrales groeit gestaag in de huidige economie. Biocentrales zijn relatief kleinschalige energiefabrieken die vaak dicht bij de bebouwde kom worden geplaatst. Daarmee is geluidafstraling van de centrale naar de omgeving een belangrijk punt geworden.

Bij deze biocentrale in het zuiden van het land zijn de ventilatie toe- en afvoeropeningen reeds voorzien van dempers. Er bleven klachten uit de omgeving komen en daarom is er door Bazel Acoustic Solutions een onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd duidelijk dat de rookgasafvoeren van de ketels de geluidbronnen waren.

Om dit vraagstuk op te lossen zijn er meerdere mogelijkheden, waarbij er naar de situatie gekeken wordt. Hier hadden we te maken met een bestaande rookafvoer. Dan is de meest eenvoudige oplossing om een geluidsabsorberende kern te plaatsen in de bestaande rookgassenafvoer. Bij het ontwerp van de kern is gekeken naar de luchtweerstand die de kern in het rookgassenkanaal oplevert. De luchtweerstand over het rookgassen kanaal heeft direct gevolg voor het energiegebruik van de ventilator die tussen de ketel een het rookgassen kanaal is gemonteerd. Hier geldt: hoe hoger de luchtweerstand in het rookgassenkanaal, hoe hoger het energieverbruik van de ventilator.

Bij de selectie en ontwerp van de geluidsabsorberende kern is het belangrijk dat de gestelde geluideis wordt gegarandeerd bij een zo laag mogelijk rookgassenweerstand in het kanaal. Dit om het energieverbruik in de centrale in balans te houden.

Na montage van de kernen hebben wij opnieuw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door het toepassen van kerndempers is het geluid in het laagfrequente gebied met 18 dB(A) gereduceerd. Door deze afname is norm van 40 dB(A) bij de dichtstbij gelegen woning bereikt en vormt dit geen geluidsprobleem meer voor de bewoners.