Over Bazel Acoustic Solutions

Introductie

Bazel Acoustic Solutions is opgericht in 2018 door Bart van Bazel. Het verhaal begint in de jaren 90 wanneer Bart voor het eerst in aanraking komt met geluid van stoomapplicaties bij papierfabrieken. Dit fascineert hem dusdanig dat hij zich in akoestiek gaat verdiepen.

Akoestische kennis en oplossingen

In 1999 gaat Bart bij een bedrijf werken dat zich heeft gespecialiseerd in industriële lawaaibeheersing. Hier krijgt hij de ruimte om zijn akoestische kennis verder te ontwikkelen. Door inbreng van product-, markt- en applicatiekennis ontdekt hij nieuwe markten gesteund door een strengere milieuwetgeving. Eind 2018 valt het besluit om uit te stappen en de focus te leggen op kennisoverdracht en het leveren van oplossingen van akoestische vraagstukken. Dit is de fundering voor Bazel Acoustic Solutions geworden waar door kennis naar de meest efficiënte oplossing voor u wordt gezocht.

Maatwerkoplossing en garantie

Naast akoestisch onderzoek en advies richten wij ons ook op het ontwerpen en installeren van akoestische oplossingen zoals bijv. buitenluchtroosters of omkastingen. Wij verrichten metingen, rekenen met akoestische modellen en verdiepen ons in uw vraagstuk en relevante wet- en regelgeving. Deze kennis gebruiken we om u te adviseren hoe het geluid te reduceren en de juiste oplossing te kiezen. Wij beschikken over de juiste productkennis en creativiteit om voor u de meest geschikte (maatwerk)oplossing te bieden. Uiteraard garanderen wij het geadviseerde resultaat.

Kortom, wij adviseren, leveren en garanderen het akoestisch resultaat.

Missie

Het is ons doel om te mee te werken aan een veilig, gezond, comfortabel en stil binnen- en buitenklimaat. Dit doen wij met producten en totaaloplossingen op het gebied van geluidbeheersing voor zowel woon- als werkomgeving.

Wilt u ook een gezonde en comfortabele leef- of werkomgeving? Neem dan contact met ons op voor een deskundig advies.

Visie

We wonen en werken dichter bij elkaar. Dit stelt hoge eisen aan onze directe en indirecte leefomgeving. Daarom zetten we ons in om de wereld veiliger, stiller en comfortabeler te maken. Dit bereiken we door het inzetten van onze uitgebreide theoretische en praktische akoestische kennis om zo het geluid in onze leefomgeving naar een acceptabel niveau te brengen.