Warmtereductie technische ruimten

De temperatuur in technisch ruimten kan ’s zomers naar onacceptabele niveaus stijgen en hiermee voor gevaarlijke situaties zorgen.

Dit gebeurde ook in de technische ruimte van een fabriek in het midden van het land. De temperatuur liep soms op tot 45-50°C. Dit was te warm voor installaties die daar staan. Om dit voorkomen moest er geventileerd gaan worden. Echter op 30 meter van de fabriek is een woonhuis gelegen. Het geluid op 1 meter uit de gevel mag niet meer dan 40 dB(A) bedragen, zoals in de wet geluidhinder staat vermeld.

Kortom er waren twee vraagstukken om op te lossen:

  • de temperatuur in technisch ruimte verlagen
  • een geluideis bij de gehinderde

Om de juiste oplossing te selecteren is de installatie geïnventariseerd om vast te stellen wat de warmteafstraling is van de diverse bronnen en een geluidmeting uitgevoerd om beter inzicht te krijgen van de operationele situatie. Het resultaat van de geluidsmeting was dat er ca. 95 dB(A) aan geluid heerst. Uit het warmteonderzoek is naar voren gekomen dat er ca. 160 Kw aan warmte moet worden afgevoerd. Dit komt neer op 50.000 m³/h aan koellucht die moet worden toegevoerd om de ruimte temperatuur 10°C naar beneden te krijgen. Buiten de installatie straalt het gebouw ook warmte af.

Om beide vraagstukken het hoofd te bieden, is er gekozen om koele lucht via de zijgevel aan te voeren en de warme lucht via de nok van het dak af te voeren. Want warme lucht stijgt op.

Om aan de geluidseis te voldoen worden er in de ventilatie openingen coulissendempers geplaatst.

Een ventilator zorgt dat er koele lucht naar binnen wordt gebracht.

Het systeem is gebouwd op basis van theoretische modellen en veel ervaring. Om er zeker van te zijn dat er aan de gestelde eisen werd voldaan, zijn er opnieuw akoestische metingen uitgevoerd. De uitkomst kwam ruim onder de gestelde geluideis van 40 dB(A) uit, een positief resultaat om mee af te ronden.