Privacybeleid

Privacy Policy

Op deze pagina leest u de privacyverklaring van www.bazelacousticsolutions.nl.

Wij nemen uw privacy serieus en hanteren een strikt privacybeleid. Wij hanteren de volgende uitgangspunten met betrekking tot privacy:

  • wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben;
  • wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
  • wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bazel Acoustic Solutions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (voor de nieuwsbrief) op de website aan Bazel Acoustic Solutions persoonsgegevens verstrekt. Bazel Acoustic Solutions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG

Bazel Acoustic Solutions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, maar ook om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het opstellen en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ‘Adviseren en uitvoeren acoustisch gerelateerde diensten.’

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

WAT ZIJN COOKIES

Onze website plaatst minibestanden op uw computer. Daarmee verzamelen wij technische informatie over uw websitebezoek. De cookie voorziet u van afgestemde informatie, verzamelt uw gegevens en volgt u tijdens het bezoek. Met de resultaten verbeteren wij de gebruikerservaring op onze website. Onze privacyverklaring is van toepassing op cookies en vergelijkbare technische middelen.

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring geldt alleen voor onze website. Het kan zijn dat onze website linkt naar andere websites die wij niet beheren of bezitten. Als u doorklikt, is de privacyverklaring van die andere website van kracht. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die site en diens privacyverklaring. We raden u aan de daar geldende privacyverklaring goed door te lezen voordat u verder gaat.

GEGEVENS DELEN AAN VERWERKERS EN DERDEN

Websitehosts en andere bedrijven die persoonsgegevens voor ons verwerken worden door de wet ‘verwerkers’ genoemd. Wij zijn verantwoordelijk voor de handelingen van die ‘verwerkers’. Wij delen alleen persoonsgegevens met derden als we daar wettelijk toe verplicht worden door bevoegde instanties.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op onze website www.bazelacousticsolutions.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN

Bazel Acoustic Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, dat staat garant voor een beveiligde verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bazel Acoustic Solutions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@bazelas.nl. De website van Bazel Acoustic Solutions is www.bazelacousticsolutions.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u een overzicht van uw gegevens of heeft u vragen over het wijzigen of verwijderen ervan? Stuur een e-mail naar info@bazelas.nl of een brief naar:

Bazel Acoustic Solutions
Anne Franklaan 74
1403 HS Bussum

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden wij u aan om nu en dan dit statement door te nemen.