De stille powerpack

De powerpack V250 verzorgt de oliedruk van zware installaties zoals dat nodig is op funderingsmachines en bij diverse toepassingen  in de offshore. De powerpack moet bij een omgevingstemperatuur van 50°C, nog steeds  250 ltr/min bij 350 Barg aan olie kunnen blijven leveren.

De powerpack V250 is met een geluidvermogen van 89 dB(A) één van de stilste units in haar soort geworden.

Om het geluidsniveau van de powerpack te verlagen, werden eerst de volgende punten geïnventariseerd:

  1. Geluidafstraling van de motor, pompen en andere roterende onderdelen
  2. Trillingen van de motor en de pompen op het skid in de behuizing
  3. Luchthuishouding van de powerpack

Het akoestische geluid en trillingen van de motor, pompen en alle randonderdelen werden eerst geïnventariseerd en geanalyseerd. Hiervoor heeft er een akoestisch onderzoek plaats gevonden. Aan de hand van het resultaat van het akoestisch onderzoek zijn de  totale, akoestische spectrale bronvermogens berekend volgens de norm EN ISO 3744.

Door de beperkte ruimte die beschikbaar is in de behuizing van de powerpack kwamen de akoestische roosters van het type BGR als beste oplossing naar voren. De binnenzijde van de behuizing is bekleed met het geluidsabsorberende materiaal van het type Bazpol.

De juiste trillingsdempers werden geselecteerd en onder de motor aangebracht.

Ook zijn de besturingsinstellingen van de powerpack geoptimaliseerd wat ook bijdraagt aan het totale resultaat.

Uiteindelijk heeft dit pakket aan maatregelen er toe geleid dat het geluidsvermogen van 112 dB(A) naar een geluidvermogen van 89 dB(A) is gegaan. Het akoestisch onderzoek en de berekeningen zijn volgens de norm EN ISO 3744 uitgevoerd. Deze norm wordt zeer veel toegepast bij dit soort installaties.